Redfield Calculator

Wanneer NH3/NH4/NO2/NO3/PO4 waarden worden ingevoerd dan berekent dit programma de afwijking van de Redfield Ratio. De Redfield ratio zegt iets over de balans tussen Stikstof (N) en Fosfor(P) in het aquarium. Het mooiste is een verhouding (ratio) van ongeveer 16 delen stikstof op 1 deel fosfor. Deze optimale verhouding van N:P 16:1 wordt de Redfield ratio genoemd. Een snelle bepaling kan met de onderstaande tabel.

 Tabel N:P ratio 9,7 kB

Is de verhouding lager dan 16:1 dan is er een verhoogde kans op blauwalgen. Is de verhouding hoger dan 16:1 dan is er een verhoogde kans op groene algen.

De bovenstaande tabel kijkt voor de Stikstof alleen naar het aanwezige nitraat. Het programma hieronder houdt eveneens rekening met de aanwezige nitriet en ammonia(k).

Het programma berekent behalve de Stikstof/Fosfor ratio ook de eventueel benodigde hoeveelheid kaliumnitraat indien er te weinig stikstof aanwezig is. Of de te nemen maatregelen indien er teveel stikstof aanwezig is.

Gemeten NH3/NH4+ mg/ltr
Gemeten NO2 mg/ltr
Gemeten NO3 mg/ltr
Gemeten PO4 mg/ltr
Netto inhoud aquarium ltr
  Redfield Ratio   :1

Uiteraard houden we ons aanbevolen voor eventuele verbeteringen, cq op- of aanmerkingen. Stuur deze naar: secretaris@aquariumhobby.nl

Copyright Aquariumhobby Nijverdal © 2003